Voorschriften & attesten


Voorschriften en attesten worden uitsluitend tijdens een raadpleging afgeleverd.
Het RIZIV laat het zomaar ophalen van voorschriften sinds enige tijd al niet meer toe.
Uw dokter schrijft steeds voldoende medicatie voor om de periode tot de volgende raadpleging, waarop hij controle nodig acht, te overbruggen.
Het tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn.
Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet u ook hiervoor op raadpleging komen.

Uw dokter mag enkel attesten schrijven, die stroken met de waarheid.
Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is.
Valse attesten zullen uiteraard altijd geweigerd worden.