Spoedgevallen


ALS ER GEEN TIJD TE VERLIEZEN VALT

Wanneer dringende hulp nodig is, mag u natuurlijk altijd bellen!

Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen.

Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere patiënten wachten.

Velen die zich vandaag de dag op de spoedgevallendienst van een ziekenhuis aanmelden, kunnen evengoed – of zelfs beter – geholpen worden door de huisarts. Deze kent immers zijn patiënten, is in de buurt en beschikt over de nodige bekwaamheid om efficiënt in te grijpen. Onnodige onderzoeken of een overbodige ziekenhuisopname zijn op die manier te vermijden ! Dit zijn slechts enkele redenen waarom u, ook in dringende gevallen, best eerst uw huisarts raadpleegt.

WAT DOE JE DUS IN DRINGENDE GEVALLEN ?

  1. Je huisarts bellen. Hij kan alvast telefonisch de ernst van de situatie inschatten en enkele tips en goede raad geven.
  2. Thuis blijven of op raadpleging komen. Aan de telefoon zal de huisarts je zeggen wat er vervolgens moet gebeuren. In de meeste gevallen kan je zelf naar de praktijk komen. Daar is het nodige behandelingsmateriaal beschikbaar. Zo nodig komt de dokter zelf langs.
  3. Verzekeringspapieren niet vergeten. Bij een sport-, arbeidsongeval of ongelukje op school breng je best meteen de nodige formulieren voor de verzekering mee.

ZELFS ALS DE DOKTER ER NIET IS, BEN JE TOCH GEHOLPEN.

Is je huisarts toch afwezig, dan zorgt hij steeds voor een oplossing:

  • of je wordt automatisch telefonisch met hem doorgeschakeld
  • of hij laat hij je via het antwoordapparaat weten waar je terechtkan.

De huisarts met wachtdienst brengt altijd je eigen dokter op de hoogte na de wachtdienst. Zo blijft je medisch dossier perfect in orde.

BEL 112 of 100 BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE.

Wist u trouwens dat 112 hét noodnummer is voor héél Europa ?