Globaal Medisch Dossier


is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Het bevat:

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis;
  • sociale en administratieve gegevens;
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers;
  • gegevens over de gevolgde behandelingen;
  • gegevens over genomen medicatie;
  • uw akkoord tot het beheren van het GMD door uw huisarts.

Persoonlijke aantekeningen van de arts behoren niet tot het globaal medisch dossier.
Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn, en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Al uw medische gegevens worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts en uzelf een beter idee hebben over uw gezondheidstoestand.

Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele behandelingen vermeden. Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger. (vb. bij een ziekenhuisopname).

Een ander belangrijk voordeel voor uzelf: een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisarts. Dit geldt voor iedereen op raadpleging, voor 75-plussers en chronisch zieken geldt dit ook bij een huisbezoek.