Huisarts


Uw huisarts is een all-rounder,

Hij behandelt een brede waaier aan gezondheidsproblemen en richt zich tot alle leeftijden.

Hij bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, psychisch en sociaal functioneren.

Hij kijkt verder dan een beperkt ziektebeeld en heeft ook oog voor een globaal minder-functioneren van zijn patiënt, omdat hij zijn leefwereld en achtergrond kent.

Dit is een extra troef van de huisartsgeneeskunde. De rol van de huisarts in een landschap van hoogtechnologische geneeskunde blijft centraal en onmisbaar.

Hij is uw aanspreekpunt, handleiding en gids bij een eventuele wandeling doorheen de gezondheidszorg of doorverwijzing naar specialist en ziekenhuis.

Preventie, ”voorkomen is beter dan genezen”, vormt meer en meer hét uitgangspunt voor een gezond leven. Ook hiervoor is uw huisarts de geknipte persoon en coördinator.

 • Hij weet raad en geeft advies bij al uw gezondheidsproblemen
 • Opvolging en begeleiding van chronische aandoeningen ( diabetes, astma, hoge bloeddruk, allergie,… )
 • Algemene check-up, bloedafnames ( klevertje mutualiteit en SIS-kaart )
 • Preventieve kankerscreening ( borst, baarmoederhals, prostaat, dikke darm, … )
 • Gynaecologie: adviseert over de juiste pilkeuze, neemt baarmoederhalsuitstrijkjes, advies m.b.t. menopauze, …
 • Begeleidt ook uw zwangerschap vanaf het prille begin, in samenwerking met de gynecoloog
 • Draagt zorg voor de noodzakelijke vaccinaties, ook bij zuigelingen
 • Bevriest wratten en snijdt oppervlakkige gezwelletjes vakkundig weg
 • Verzorgt opgelopen wonden en hecht ze weer toe
 • Gezondheidsvoorlichting, voedingsadvies, rookstopbegeleiding
 • Reisadvies en bijhorende vaccinaties
 • Legt gipsverbanden aan en verwijdert ze bij breuken of andere letsels zo nodig
 • Steunt en begeleidt altijd, ook in uw laatste levensfase
 • Opstarten en coördineren van palliatieve thuiszorg
 • Werkt samen met de verpleegkundige, kinesist(e), psycholoog, diëtist(e), sociale diensten
 • Overlegt zo nodig met of verwijst door naar de juiste specialist
 • Arbeidsongevallen
 • Bijhouden en registreren van alle gegevens in een electronisch dossier
 • Helpt bij de administratie voor allerlei attesten en formulieren
 • Voert preoperatieve onderzoeken uit, electrocardiogram, …
 • Schoolt zich zeer regelmatig bij, om zo de evolutie van de geneeskunde op de voet te volgen
 • Doet aan wetenschappelijk onderzoek over huisartsgeneeskunde